Studie naar de meerwaarde van continue bewegingsmetingen bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

19 januari 2021

Zo’n 20 jaar geleden begonnen enkele Australische onderzoekers aan de ontwikkeling van een draagbaar apparaatje dat de bewegingen van parkinsonpatiënten continue kan registreren en analyseren. Die ontwikkeling was succesvol, zodat er in 2007 een bedrijf is opgericht om het apparaat commercieel beschikbaar te maken.

Door: Werkgroep Wetenschapsnieuws

De website van dat bedrijf en een hele reeks wetenschappelijke publicaties geven een indruk van wat daar allemaal bij komt kijken. Nieuw onderzoek heeft nu aangetoond dat het apparaat goede diensten kan vervullen bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Deelnemers

tremor kopie.jpeg

Deelnemers aan het onderzoek waren mensen met parkinson met serieuze bewegingsproblemen in de vorm van traagheid en/of overbeweeglijkheid. De behandeling was gericht op het verminderen van die klachten door aanpassing van de medicatie. Proefpersonen waren in twee groepen verdeeld. Voor de ene groep (75 personen) gebruikte de behandelend neuroloog meetgegevens van het apparaat. Personen in de andere groep (79) werden op conventionele wijze behandeld. Er waren meerdere neurologen bij betrokken, die allen advies kregen over het gebruik van de metingen. Per patiënt waren er maximaal 5 consulten. Daarna werd het verschil in klachten voor en na het onderzoek bepaald, waarbij nog weer onderscheid werd gemaakt naar de ernst van de klachten bij aanvang van de studie. Uiteraard waren er variaties in de verschillen, per patiënt, en ook per behandelend arts, maar gemiddeld was de verbetering het grootst als er gebruik was gemaakt van de metingen, vooral bij patiënten die aanvankelijk de ernstigste klachten hadden. De onderzoekers omschrijven de verbeteringen als matig (moderate clinically meaningful) en concluderen dat de behandeling van motorische problemen bij de ziekte van Parkinson verbetert wanneer er ondersteuning is met objectieve metingen.

Parkinson op Maat

Het nog lopende Parkinson Op Maat onderzoek maakt ook gebruik van objectieve metingen. Die worden gedaan met een Amerikaans apparaatje, de Verily Study Watch. Parkinson Op Maat richt zich op het verzamelen van gegevens over het verloop van de ziekte, in de verwachting dat het daardoor op termijn mogelijk zal worden om mensen met parkinson de best mogelijke en op het individu afgestemde zorg te bieden. Het Australische onderzoek heeft nu al laten zien dat het gebruik van metingen tot iets betere behandelresultaten kan leiden.

Bron:

Woodrow, Holly, Malcolm K. Horne, Chathurini V. Fernando, Katya E. Kotschet, Arup Bhattacharya and Treat to Target Study Group, 2020. A blinded, controlled trial of objective measurement in Parkinson’s disease. npj Parkinson’s Disease 6, Article number: 35 |  doi: 10.1038/s41531-020-00136-9

%d bloggers liken dit:
Enable Notifications OK No thanks