Kanttekening bij ‘De ziekte van Parkinson en diepe hersenstimulatie: effecten op het denken bij dragers van een GBA-mutatie’

31 mei 2022

In een eerder nieuwsbericht werd verslag gedaan van een studie door Pal en anderen naar het gecombineerde effect van een mutatie in het GBA-gen en diepe hersenstimulatie (DBS).

Door dr. B.E.K.S. Swinnen en prof. dr. R.M.A. de Bie

Gesuggereerd werd in dit bericht dat zo’n mutatie mogelijk leidt tot versnelde achteruitgang van het denken, en er werd geadviseerd om mensen die in aanmerking komen voor een DBS-operatie te screenen op de aanwezigheid van het betreffende gen. In een recente publicatie in het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie hebben we betoogd dat er onvoldoende wetenschappelijke draagkracht is voor een dergelijk advies.

Dit is vooral een gevolg van de opzet van het onderzoek. Er worden patiëntgroepen met elkaar vergeleken die vanuit diverse andere onderzoeken en poliklinieken zijn verzameld. Zo zouden andere verschillen, dan bijvoorbeeld het wel of niet hebben van een GBA-mutatie, tussen de groepen de oorzaak kunnen zijn van de gevonden waarden. Het is bijvoorbeeld opvallend dat patiënten in de GBA-mutatie groep die een DBS-operatie hebben ondergaan een jongere beginleeftijd voor de ziekte hebben dan de GBA-mutatie groep patiënten zonder DBS-operatie. Dit doet vermoeden dat de mensen die DBS kregen geselecteerde patiënten betreffen met grotere ziekte-ernst, wat op zich een verklaring zou kunnen zijn voor de snellere achteruitgang van de kwaliteit van denken. Bovendien werd bij de analyses geen rekening gehouden met de kwaliteit van denken vóór de operatie, wat een belangrijke voorspeller is voor achteruitgang van het denken.

Verder ontbreekt er een hypothese voor een onderliggend mechanisme van de vermeende versnelde achteruitgang van de kwaliteit van denken in de GBA-mutatie en DBS-operatie groep. Er zijn veel studies verricht die laten zien dat DBS het voorkomen van dementie niet verhoogt.

De bevindingen van Pal en anderen zijn interessant en verdienen zeker verder onderzoek, maar hebben geen direct belang voor de mensen die nu in aanmerking komen voor een geavanceerde behandeling.

Bronnen:

Swinnen et al, 2022. Ziekte van Parkinson en STN-DBS: cognitieve effecten bij dragers van GBA-mutatie. Tijdschr Neurol Neurochir 123(2) 91-92.

https://www.tnnonline.nl/journal-article/ziekte-van-parkinson-en-stn-dbs-cognitieve-effecten-bij-dragers-van-een-mutatie

Gian Pal et al, 2022. Parkinson Disease and Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation: Cognitive Effects in GBA Mutation Carriers. Annals of Neurology.

https://doi.org/10.1002/ana.26302

%d bloggers liken dit:
Enable Notifications OK No thanks