Duurzame inzetbaarheid

Directeur: Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?

HR-manager: Wat als we het niet doen en ze blijven?

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 tot wel 300 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je bent al gauw 2,5 keer het salaris kwijt. 

Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de verplichte doorbetaling van het loon (70 tot 100%) en kosten voor arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?

Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kosten, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (CPB, 2020). De loondoorbetaling bij ziekte is gemiddeld 153 euro per dag. Daar komen nog onderstaande extra kosten bij.

Indicatie kosten verzuimende werknemer per dag:

 • Loondoorbetaling: 153 euro
 • Kosten vervanging: 191 euro
 • Omzetverlies tijdens afwezigheid: 43 euro
 • Kosten arbodienstverlening: 10 euro
 • Interne verzuimbegeleiding: 8 euro
 • Totaal verzuimkosten: 405 euro per dag

De exacte verzuimkosten zijn volledig afhankelijk van jouw situatie. De kosten voor vervanging zijn vaak hoger dan het salaris als je bij een uitzendbureau of detacheringsbureau aanklopt. Mocht je dit (voor een deel) intern kunnen oplossen, dan kun je besparen op die extra kosten.

Ook je omzetverlies is volledig afhankelijk van de aard en omvang van het werk dat je werknemer doet. Misschien lopen er wel grote klanten weg als je gerespecteerde salesmanager ziek is. Dat kan je dus flink wat omzet kosten.

De kosten voor arbodienstverlening kunnen ook sterk verschillen. In de basis ben je ongeveer 120 euro per jaar kwijt per werknemer aan arbodienstverlening. Dat is minder dan 1 euro per dag. Afhankelijk van de afspraken tussen jou en je arbodienst kunnen daar nog kosten bij komen. Bijvoorbeeld als er arbeidsdeskundigen worden ingezet buiten je basispakket om.

Daarnaast ben je ook zelf tijd kwijt aan verzuimregistratie en -begeleiding. Denk aan de verzuimgesprekken met je werknemer, het contact met de arbodienst en je verplichtingen rondom re-integratie.

Bereken je kosten

Wil je berekenen wat het verzuim in jouw organisatie kost of zou kosten? Voor een indicatie kun je bijvoorbeeld de rekentool gebruiken van Verzuimkosten.nl, gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en CBS. Let op: dit is slechts een indicatie. De exacte kosten kunnen in de praktijk anders zijn.

Loonkosten bij arbeidsongeschiktheid

Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) ben je verplicht om in de eerste twee jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid minimaal 70 procent van het loon uit te betalen. Als dat bedrag onder het wettelijke minimumloon zit, moet je dit in ieder geval het eerste jaar (52 weken) aanvullen tot het minimumloon. 

In sommige gevallen komt een werknemer direct in de Ziektewet (zoals bij ziekte door zwangerschap/bevalling en orgaandonaties e.a.). In dat geval kun je een vergoeding krijgen van het UWV om het loon van je werknemer door te betalen. Maar in de meeste gevallen zul je zelf het loon van een zieke werknemer moeten uitbetalen tijdens zijn ziekte. 

Kosten afhankelijk van CAO

In een CAO kan ook vastgelegd zijn dat je meer moet betalen dan 70 procent. In veel CAO’s staat vast dat er in het eerste jaar 100 procent van het loon moet worden betaald en in het tweede jaar 70, 80 of 90 procent. 

Op grond van de CAO voor jouw bedrijfstak zijn er ook een aantal loonelementen en vergoedingen die je als werkgever (gespreid) moet betalen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Denk aan:

 • Pensioen
 • Vakantietoeslag
 • Structurele provisie of winstuitkering
 • Auto van de zaak
 • Gratificaties

Re-integratie kosten

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van je zieke werknemer. Doe je dit niet op de juiste manier, dan riskeer je zelfs een boete (loonsanctie). De kosten voor re-integratie bestaan uit: 

 • kosten re-integratietraject
 • aanpassing van de werkplek en hardware
 • aanpassing taak- en rolverdeling
 • opleiding en training ivm aangepaste werkzaamheden
 • extra arbodienstverlening 
 • papierwerk UWV/arbodienst en eventueel juridisch advies.

Onderschat de kosten van de re-integratie vooral niet. Want het kan een intensief en dus ook kostbaar traject zijn. De kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen bijvoorbeeld al meer dan 1000 euro bedragen.

Kosten arbeidsongeschiktheid na twee jaar

Als je werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog niet (volledig) kan werken, dan komt hij waarschijnlijk in aanmerking voor een WGA- of IVA-uitkering (volgens de WIA). 

Als werkgever betaal je daardoor mogelijk een hogere premie aan het UWV. Grote en middelgrote werkgevers hebben namelijk te maken met een (deels) individuele premie voor de WGA. Kleine werkgevers betalen een sectorpremie.

Verzuim verzekeren

Je kunt jouw bedrijf beschermen tegen verzuimkosten door je te verzekeren. Je kunt een verzuimverzekering afsluiten. Als een van je werknemers dan ziek wordt, krijg jij een vergoeding, zodat je het loon van je werknemer kunt blijven betalen.

Daarnaast bieden sommige verzekeraars een verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening. Hierdoor worden alle voorgeschreven interventies (acties door de arbodienst) vergoed. Dit levert minder bijkomende kosten op.

Als je eigenrisicodrager bent voor de WGA, kun je een WGA-eigenrisicoverzekering afsluiten. Daarmee dek je de kosten voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en een WGA-uitkering krijgen.

Verzuim voorkomen en beperken

Verzuim kun je niet volledig voorkomen, maar je kunt het verzuim binnen je bedrijf wel verlagen. 70 procent van het verzuim in Nederland komt door een psychisch probleem. Ook veel vormen van lichamelijke ziekte kun je voorkomen op de werkvloer.

Hoe doe je dat?

Onze “N’Joy Yourself methode” is dé sleutel tot:

✓ Minder ziekteverzuim

✓ Reduceren van stress

✓ Fit en vitaal worden en vooral blijven

✓ Een nog prettiger werksfeer

✓ Een echte teamspirit

Wij stemmen ons programma af op de wensen van het bedrijf en gaan voor 100% resultaat met werkgever en personeel.

Uiteindelijk zorgt een goede werksfeer voor een hogere omzet en word je als bedrijf hét bedrijf waar iedereen wilt werken!

Stel jezelf voor; jouw bedrijf als één van de gezondste bedrijven in Nederland (en daarbuiten).

Dit kan door zowel online trainingen en/ of trainingen bij ons op de vestiging alsmede op locatie en kunnen we op een leuke manier kennis maken met elkaar.

Wilt u meer informatie om te bekijken wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen? Laat dan uw gegevens achter en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

%d bloggers liken dit:
Enable Notifications OK No thanks